Algemeen

Maar liefst dertig tot veertig procent van het plastic verpakkingsafval van huishoudens bestaat uit folies. Recycling van plasticfolie is technisch en organisatorisch zeer complex. Nieuwe folieverpakkingen worden vrijwel altijd uit virgin plastics gemaakt.

De uitdagingen zitten op verschillende plekken in de waardeketen: het borgen van een constante aanvoer vanuit de afvalstroom, het verwijderen van stoorstoffen, het adequaat aanpakken van heterogeniteit in de nieuwe folies, en het economisch rendabel maken van deze recycling. Om voor deze uitdagingen een oplossing te vinden, is samenwerking tussen ketenpartners cruciaal.

Attero, TUSTI, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado hebben als consortium de handen ineen geslagen voor technologisch onderzoek naar een gesloten plasticfolieketen, waardoor uiteindelijk de vraag naar virgin plastics afneemt. Het onderzoek is vorm gegeven in het project ProLiFeX: “Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion”. Ieder brengt vanuit zijn eigen rol in de waardeketen de benodigde expertise in.

Het onderzoek kent drie doelstellingen:

Ontwikkeling van een competitieve granulaatstroom van constante en voldoende hoge kwaliteit
Attero zal plasticfolie uit huishoudelijk PMD-afval in haar nieuwe Polymer Recycling Plant (PRP) versnipperen, heet en koud wassen en recycleren tot granulaat. TUSTI is kennispartner op het gebied van de kwaliteit die nodig is om een circulaire folie te kunnen produceren en levert de testfaciliteiten op laboratoriumschaal om granulaat te produceren en te testen op relevante eigenschappen. Attero zal aanpassingen doen in haar processen om de juiste kwaliteit te behalen.

Ontwikkeling van een competitieve folie van gerecycled kunststof
Om een competitieve folie van gerecycled kunststof te ontwikkelen, dient deze aan de volgende eisen te voldoen: (1) mechanisch voldoende sterk voor de toepassing (verpakking meststoffen/potgrond); (2) sealbaar; (3) niet zwaarder in verband met de kosten van de Afvalbeheersbijdrage die betaald worden per kilogram product zonder stimulans om gerecycled materiaal in te zetten; (4) niet duurder om te produceren; (5) buitenkant hoeft niet spierwit te zijn; (6) stabiel voor opslag van het eindproduct van tenminste één jaar.

Projectpartner Oerlemans Packaging produceert nieuwe folies, met daarin Attero’s regranulaat aangevuld met virgin PE van projectpartner Dow. Oerlemans Packaging, Dow en TU/e ontwerpen specifieke recepten voor zowel de mono- als meerlaagse folies. Dow voert experimentele analyses uit van het Attero granulaat en van mengsels hiervan met goedgekozen andere materialen. Dit dient om de kwaliteit, eigenschappen en de consistentie en variatie hierin te onderzoeken.

Ontwikkeling van een circulaire verpakking voor consumentenproducten met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede content
Projectpartner Pokon Naturado gaat de door Oerlemans Packaging geproduceerde folies testen op een verpakkingslijn voor meststoffen. De test vindt vervolgens plaats op meerlaagse folieverpakkingen voor potgronden, waar hogere eisen worden gesteld voor wat betreft rek- en sealbaarheid. De R&D afdeling van Oerlemans Packaging onderzoekt de fysische eigenschappen, inclusief bedrukbaarheid, samen met Pokon. De TU/e doet aanvullend onderzoek en verspreidt de in dit project opgedane kennis in relevante media.

De opgedane kennis uit het samenwerkingsproject stelt de consortiumpartners in staat om een verpakking met een hoog percentage recycled content te identificeren. Deze is geschikt voor productie op grote schaal, om daarmee de CO2-footprint van folieverpakkingen verder te verkleinen. Het project ProLiFeX heeft een doorlooptijd van tweeënhalf jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door een Joint Industry Project-subsidie van 495.000 euro.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven