Ga naar hoofdinhoud

Ondertekening convenant gipsrecycling

Op 22 mei jongstleden is er een presentatie gehouden voor het Ministerie van VROM. Het betrof een convenant opgesteld door verschillende partijen inzake publiek-private samenwerking voor het sluiten van de kringloop van gips in de bouwsector.

Dit convenant is namens de overheid ondertekend door de minister van VROM mevrouw dr. J.M. Cramer en namens het bedrijfsleven door diverse gipsproducenten, bedrijven in de sloop- en demontagesector, inzamelaars en sorteerders van bouw- en sloopafval en gipsrecyclingbedrijven.

Eerder genoemde partijen hebben als doel realisatie dat Nederland in 2015 Europees koploper is op het gebied van gipsrecycling. Tevens te komen tot een verdubbeling van recycling van gips uit bouw- en sloopafval van 20% in 2008 tot 40% in 2010.
Gipsnet was één van de ondertekenaars die dag.