Algemeen

Raad van State: ATM mag vervuild asfalt importeren

Recyclebedrijf ATM mag met teer vervuild asfalt importeren. De rechter fluit daarmee de staatssecretaris terug, die de afvaltransporten had verboden. Het bedrijf uit Moerdijk is van plan om drie ladingen met in totaal 90.000 ton teerhoudend asfaltgranulaat en 1.500 ton vervuilde grond te importeren uit België, Frankrijk en Luxemburg. De afvalstoffen worden in Nederland onder extreme temperaturen gereinigd, waarna de ‘schone’ grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

De staatssecretaris en de Inspectie hadden de transporten verboden, omdat er weinig vertrouwen is dat het schoongemaakte asfalt en de grond nuttig worden hergebruikt. Daarop stapte ATM naar de hoogste bestuursrechter. De Raad van State oordeelt nu dat het bedrijfseconomische belang doorslaggevend is, waarbij wordt gesteld dat ATM een vergunning heeft voor het verwerken van vervuilde grond en asfaltgranulaat.

ATM raakte eerder dit jaar in opspraak. Uit onderzoek van Trouw en EenVandaag bleek dat grond- en oppervlaktewater op een aantal plekken is verontreinigd, na gebruik van gerecyclede grond van ATM. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het bedrijf. Inmiddels ligt een enorme voorraad van deze thermisch gereinigde grond opgeslagen op verschillende terreinen.

De landsadvocaat vreest dat die bergen door import van asfalt uit het buitenland nog groter worden. De directeur van ATM gaf tijdens de zitting aan dat het productieproces is aangepast en dat voor de nieuwe gereinigde grondstoffen voldoende afzet is.

Volgens de rechter heeft de staatssecretaris onvoldoende duidelijk gemaakt dat er ‘ernstige nadelige milieugevolgen dreigen’, als de transporten van vervuild asfalt doorgang vinden. De landsadvocaat liet ter zitting weten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) strenger toeziet op de import van vervuild asfalt naar aanleiding van de bodemverontreinigingen en de opgehoopte voorraden.