Ga naar hoofdinhoud

Omrin en Dusseldorp gaan samenwerking aan

Onlangs hebben Omrin en de Dusseldorp Groep overeenstemming bereikt over samenwerking op het gebied van inzameling en recycling van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, rioolservice en infra, sloop en milieutechniek. In het kader van deze samenwerking neemt de Dusseldorp Groep met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 deel in Jager Midwolde, dat binnen Omrin onder andere actief is op het gebied van infra, sloop en milieutechniek en de inzameling van bouw- en sloopafval.
De samenwerking biedt Jager Midwolde en Dusseldorp de kans hun activiteiten in met name Groningen, Overijssel en Drenthe verder uit te breiden en hiermee hun marktpositie te verbeteren. Zowel het dienstenpakket als het regionale werkgebied van beide organisaties (Dusseldorp is hoofdzakelijk actief in Gelderland, Overijssel en Flevoland) sluiten goed op elkaar aan en bieden daardoor de nodige synergievoordelen. Daarnaast verzekert Omrin zich door de samenwerking met Dusseldorp van bedrijfsafval voor de ReststoffenEnergieCentrale (REC) die in Harlingen wordt gebouwd. Door de samenwerking kan Omrin, via Afvalsturing Friesland het moederbedrijf van Jager Midwolde, zich meer focussen op de dienstverlening aan haar gemeentelijke klanten.