Algemeen

Omrin duurzaam succesvol in coronatijd

Omrin is er in 2020 opnieuw in geslaagd duurzaam succesvol te zijn. Na het recordjaar 2019 werd ook in 2020 een positief financieel resultaat behaald. Daarbij steeg de omzet en werd er meer huishoudelijk afval ingezameld en verwerkt. Dankzij het nascheidingsconcept steeg wederom het scheidingspercentage en werd er meer duurzame energie (groengas, groene stroom en stoom) geproduceerd.

Ook nam het aantal aangesloten gemeenten toe en kon er volop geïnvesteerd worden in verduurzaming en het aanjagen van de circulaire transitie, belangrijke ambities van Omrin. Corona zorgde zelfs voor een versnelling in innovatie, bijvoorbeeld een aanmeldfunctie via de afvalapp bij de milieustraten, een online platform voor de Himmelwike, het afvaleducatieprogramma in Friesland, en een gezamenlijk zwerfafvalconcept, waardoor de hoeveelheid zwerfafval in Friesland met negentien procent afnam.

In 2020, het jaar dat Omrin haar 25-jarig jubileum vierde, steeg de omzet ten opzichte van het voorgaande jaar met 8,8 miljoen euro naar 124,5 miljoen euro en werd een positieve netto resultaat van 5,2 miljoen euro geboekt. Vanwege corona en de lagere energieprijs was het netto resultaat 1,3 miljoen euro lager dan in 2019, met toen een winst van 6,5 miljoen euro. Voor de aandeelhoudende gemeenten bleef het verwerkingstarief voor huishoudelijk restafval stabiel met 68 euro per ton, waarmee het tot de laagste tarieven in de markt behoort.

Het totaal verwerkt huishoudelijk restafval steeg tot 296.000 ton (in 2019: 269.000 ton) en het GFT tot 96.000 ton (in 2019: 90.000 ton). In 2020 werd 72,9 procent van het huishoudelijk afval van de aangesloten gemeenten gescheiden (in 2019: 71,7 procent). De hoeveelheid na bron- en nascheiding resterend brandbaar residu bedroeg in 2020 117 kilogram per inwoner, waarmee Omrin landelijk gezien al een eind op weg is naar de doelstelling van 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner. Door vergisting van het organisch afval is in 2020 weer meer groengas geproduceerd , waarvan een deel is gebruikt als fossielvrije motorbrandstof voor transport voor onder meer de inzameling van (bedrijfs)afval en een deel is geïnjecteerd in het landelijk aardgasnetwerk.

Meer gemeenten sluiten zich aan

Het succes van het Omrin-concept zorgt voor een toename van het aantal aangesloten gemeenten. Per 1-1-2020 werd ook het huishoudelijk restafval van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), via een deelneming van het overheidsbedrijf Irado, naast het huishoudelijk restafval van Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen. Medio 2020 heeft ook de Oost-Groningse gemeente Westerwolde ingestemd met een deelneming, zodat het huishoudelijk restafval per 1-1-2021 wordt verwerkt bij Omrin. Ook de samenwerkende gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier treden als aandeelhouder toe, waardoor hun huishoudelijk restafval vanaf 1-1-2022 door Omrin wordt verwerkt. Door aansluiting van deze Groningse gemeenten ontwikkelt Omrin zich tot een sterk noord Nederlands bedrijf met een stevige basis in Friesland en Groningen, maar ook met activiteiten buiten de noordelijke regio. Omrin is zo voor steeds meer gemeenten een betrouwbare partner om actief invulling te geven aan duurzame doelstellingen, de circulaire economie en een inclusieve samenleving, waarbij ook actief aandacht is voor CO2 reductie, SDG’s en biodiversiteit. Hiermee heeft Omrin onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.