Algemeen
Theo Stijnen (rechts, directeur Plastics Europe) en Harold de Graaf (links, directeur NRK) ontvingen het rapport uit handen van onderzoeksleider Geert Bergsma.

Terwijl in Glasgow de wereldleiders vergaderen over concrete doelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, presenteerde onderzoeksinstituut CE Delft deze week een ambitieus rapport waarin de kunststofindustrie een realistisch routepad kan volgen naar vijftig procent CO2-reductie in het jaar 2030. Theo Stijnen (directeur Plastics Europe) en Harold de Graaf (directeur Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) namen het rapport van onderzoeksleider Geert Bergsma tijdens de jaarlijkse Future Proof Plastics-conferentie in ontvangst.

In het rapport wordt er uitgegaan van twee scenario’s; reductie via autonome doorontwikkeling en een via de ambitieuze transitieagenda. In deze transitie agenda zijn – onder regie van de kunststofindustrie – doelen opgesteld voor inzet van duurzame grondstoffen als recyclaat en biobased, maar ook voor een verbetering van de kwaliteit. Tastbare routekaarten, zoals die voor de inzet van recyclaat, maken de transitieagenda toepasbaar. Dit laatste scenario biedt de grootste reductie van CO2-emissie met een halvering van de uitstoot. Dat scenario gaat niet vanzelf, er moet aan een aantal flinke voorwaarden worden voldaan.

Gelijk speelveld

Namens de kunststofindustrie was Rob Verhagen, directeur duurzaamheid van de Oerlemans Packaging Group (links), panellid.

Het ambitieuze nieuws uit het rapport geeft een kapstok voor de sector om snel aan de slag te gaan. Maar wat heeft het meeste impact? Na de presentatie van het rapport gingen betrokken partijen in discussie over hoe deze doelstelling gehaald kan worden. Namens de kunststofindustrie was Rob Verhagen, directeur duurzaamheid van de Oerlemans Packaging Group, panellid. “Om de circulaire doelen te kunnen halen, is het belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor álle bedrijven,” bepleit Verhagen. “De circulaire economie geeft ons voordelen op de CO2 voetafdruk, zorgt ervoor dat afval waarde krijgt en zorgt voor een reductie in het gebruik van grondstoffen.”

Volgens Verhagen wil de kunststofindustrie meer recyclaat en biobased materiaal inzetten. Daarom moet er significant worden geïnvesteerd. “We vragen de overheid om meer regie te pakken, om die circulaire grondstoffen beschikbaar te krijgen en een gelijk speelveld te krijgen voor alle partijen in de markt. Het rapport laat ook mooi zien dat er, naast een directe CO2-reductie, ook indirect veel voordelen zijn aan de toepassing van kunststof. Denk aan lagere logistieke kosten, reductie van voedselverspilling of betere isolatie. Laat dat besef in de héle keten meewegen om de CO2-reductie te halen!”