Ga naar hoofdinhoud

Bandenrecyclers luiden noodklok

Foto: Unsplash

Poul Steen Rasmussen, ceo van Genan, drong er tijdens de laatste conferentie over bandenrecycling van EuRIC op aan dat het EU-beleid meer zou doen om bandenrecycling te ondersteunen. Zijn collega-sprekers waren het erover eens dat “onmiddellijke actie” nodig is om de recyclingcapaciteit, efficiëntie, veiligheid en nieuwe toepassingen te verbeteren.

“Om de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal te halen, is het essentieel dat belanghebbenden uit de hele bandenwaardeketen nauw samenwerken om duurzame problemen op te lossen. Ook moet het gebruik van gerecyclede materialen uit banden in veel verschillende producten, waaronder nieuwe banden, vergroot worden”, vertelde Rasmussen tegen de afgevaardigden in Brussel.

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen was het voorgestelde EU-verbod op het gebruik van rubberinvulling in kunstgrasvelden. Hélène Duguy, juridisch specialist van Client Earth, presenteerde de benadering van de NGO’s, die neigt naar een verbod om ‘plasticvervuiling’ te voorkomen. Recyclers zijn echter niet overtuigd van een dergelijke drastische maatregel, die de vraag naar gerecyclede banden aanzienlijk zou doen afnemen.

Dit bracht een debat op gang over de beoordeling van de veiligheid in de sector, onder leiding van Juan Carlos Gonzalez Garcia van het Instituto de Biomecanica de Valencia en Reinhold Schultz, woordvoerder van het Silkeborgbanen-project. Zij betoogden dat de uitvoering van risicobeheersmaatregelen “hun doeltreffendheid hebben bewezen” met een geschatte jaarlijkse uitstoot van microplastics onder de door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voorgestelde limiet.

Beide sprekers pleiten voor strikte risicobeheersmaatregelen die het vrijkomen van microplastics onmiddellijk voorkomen, in plaats van het gebruik van rubberinvulling in kunstgrasvelden over acht jaar te verbieden.

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van EuRIC, concludeerde: ‘Het is duidelijk dat de Europese bandenrecyclingindustrie behoefte heeft aan enkele regelgevende signalen – onder meer over markttoegang door criteria voor einde afval en verbeterde recycleerbaarheidskenmerken die de veiligheid van banden niet in gevaar brengen.’

Hij benadrukte dat de bandenrecyclingbranche “eensgezind” achter de prioritering van banden in het kader van de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten staat.

Bron: recyclinginternational.com