Algemeen

Steven van Eijck is vanaf 1 juni 2021 de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN. De voormalig staatssecretaris volgt Jan Kamminga op. Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) geeft sinds 1 maart 2021 namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inzameling van e-waste.

Van Eijck vat de koe bij de horens: “De komende jaren neemt het aantal elektrische en elektronische apparaten alleen maar toe en daarmee de hoeveelheid e-waste. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste inleveren bij bijvoorbeeld gemeenten of in een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten, waarna we dit recyclen. Maar er is nog een forse inspanning nodig om tot een nog hogere inzameling te komen. Alleen zo winnen we zo veel mogelijk grondstoffen terug en besparen we zo veel mogelijk CO2. Nederland en het komende kabinet staan na het Klimaatakkoord voor de volgende uitdaging: een integrale circulaire economie.”

Kamminga stond tien jaar geleden als voorzitter van voormalige NVMP aan de wieg van Stichting OPEN. Hij gaf leiding aan de krachtenbundeling van de elf voormalige producentenorganisaties tot één krachtige collectieve producentenorganisatie. Dankzij zijn aanpak, gericht op haalbaarheid en betaalbaarheid van de circulaire economie, staat er nu een solide organisatie. Kamminga draagt het voorzitterschap met vertrouwen over: “In zijn bestuurlijke functies toont Steven zich een energieke verbinder en een netwerker. Dat is nodig om enthousiasme en impact te realiseren met veel verschillende spelers.”

Van Eijck wil met partijen in de markt gezamenlijk de circulaire economie voor e-waste neerzetten. “De kennis en ervaring van producenten, retailers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers vormen het fundament van Stichting OPEN. We vertegenwoordigen de producenten in gesprekken met de overheid, politiek en de markt. Dit doen we op nationaal en internationaal niveau. Maar het is cruciaal om daarbij met de partners af te stemmen en elkaars inspanningen te versterken. Ik zie ernaar uit om dit samen met bestuur en de organisatie van Stichting OPEN op te pakken.”