Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe recyclinginstallatie verwerkt bedorven producten

Foto: Renewi

Een nieuwe recyclinglijn van Renewi Organics in Amsterdam verwerkt over-de-datum producten. De nieuwe installatie verwerkt 60 ton voedselafval per uur. Dit wordt weer gebruikt om warmte of elektriciteit op te wekken. Daarnaast wordt er brandstof van gemaakt.

De nieuwe lijn verwerkt onder andere producten die niet zijn verkocht voor de uiterste verkoopdatum. De verwachting is dat de lijn 65.000 ton organisch afval per jaar verwerkt.

“Voor deze nieuwe lijn is een systeem ontwikkeld dat voldoende capaciteit heeft zodat het continu draaien kan”, vertelt Erik Goldberg, Manager Organics van Renewi.

Stroom en brandstof

Het verwerkte materiaal uit de nieuwe lijn wordt op dezelfde locatie in een vergistingsinstallatie verder vergist, wat zorgt voor het ontstaan van biogas. Dit gas voorziet 12.000 huishoudens van elektriciteit en warmte. Een ander product dat uit de reststroom wordt gewonnen is een brandstof (bio-lng).