Ga naar hoofdinhoud

`Niet hergebruiken, maar verbranden`

Dr.Ir. Ignatenko – gepromoveerd bij de sectie energie en industrie van Techniek Bestuur en Management aan de Universiteit Delft- pleit voor meer souplesse in de verhouding materiaal- en energieterugwinning. Aldus nummer 1 van Delft Integraal.

Kunststof uit schrootresidu is volgens haar nauwelijks geschikt voor hergebruik. Verder vindt zij het sorteren van plastics niet interessant, omdat primaire grondstoffen -zoals aardolie- goedkoper zijn. Her gerecyclede plastic is volgens haar van minder kwaliteit, zodat er weinig vraag naar is. Verstoken van vrijkomende kunststoffen uit auto`s om energie terug te winnen is volgens haar vaak beter dan hergebruik als grondstof voor chemische processen.

Redactie: Natuurlijk zijn er velen in onze branche, die wel degelijk voor hergebruik van kunststoffen bij bijvoorbeeld autodemontage zijn. Maar ook voor een andere mening ruimen wij plaats in. Ignatenko levert hiermee ook een bijdrage aan de meningsvorming.