Ga naar hoofdinhoud

Nederlands ‘gerecycled’ plastic drijft in Aziatische wateren

Foto: Shutterstock

Ruim dertien kiloton Nederlands plastic van voedselverpakkingen drijft in de Aziatische zeeën. Dit terwijl deze plastics geboekt staan als ‘gerecycled’. Zo melden onderzoekers van het Leidse Centrum voor Milieuwetenschappen. Ze zeggen daarbij dat recycling van plastics belangrijk is en blijft, maar roepen ook op minder plastics te gebruiken.

Handelspatronen in kaart

De Leidse onderzoekers hebben voor het eerst de complexe handelsbewegingen van afval in kaart gebracht. Volgens hen produceert Nederland meer plastics dan dat er recycling-installaties zijn om deze te verwerken. Een deel van het plastic wordt daarom, voor recycling, verscheept naar onder andere landen buiten Europa. Dit ging eerst naar China, maar dat land sloot vorig jaar de grenzen voor afval. Vanaf de stortplaatsen waar het afval nu terechtkomt, waait een deel de zee in. Naar schatting gaat dit om 13,5 kiloton plastics.