Algemeen

In verband met het Coronavirus heeft de MRF het ministerie verzocht om de metaalrecyclingbranche expliciet onder de cruciale beroepsgroepen te scharen die het kabinet specifiek heeft genoemd om de maatschappij draaiende te houden. Tot die branches behoort ook de afvalbranche (vervoer van afval en vuilnis).

Gelet op de rol om als pijler voor de circulaire economie ‘metaalafvallen’ op te halen bij bedrijfsleven en overheden, en deze verder te verwerken, en een belangrijke grondstof te leveren voor kritieke industrieën in ons land, is het essentieel om expliciet onder die vitale beroepsgroepen te worden geschaard.

Met name wordt dit belangrijk als verdergaande maatregelen dan nu van kracht worden. Maar nu ook reeds om gebruik te kunnen maken van de scholen als opvang voor kinderen van medewerkers.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven