Ga naar hoofdinhoud

Mogelijkheden voor recycling oude daken

Steeds meer daken in Nederland zijn gemaakt van recyclebaar materiaal. Zowel in de nieuwbouw als renovatie groeit de vraag naar duurzame dakbedekking. Een voorbeeld van het hergebruik is de verwerking van het dakafval in asfalt. Door de afvalstoffen te recyclen zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en zo wordt de uitputting van de aarde voorkomen.

Het recyclen van dakmateriaal

Het hergebruik van oude daken draagt bij aan het ontstaan van een circulaire economie. In een ideale situatie zou het gerecyclede materiaal opnieuw van pas komen bij de productie van nieuwe dakbedekkingen. Gelukkig zijn daar inmiddels voorbeelden van. Dankzij een convenant bieden dakdekkers bijvoorbeeld gebruikte betondakpannen aan voor recycling. Het resultaat hiervan is een hoogwaardige grondstof die voor nieuwe betonproducten, inclusief dakpannen, te gebruiken is. Ook het recyclen van bitumen dakbedekkingmaterialen is tegenwoordig mogelijk. Deze materialen worden veelal gebruikt voor de wegenbouw, maar ook de verwerking naar nieuwe dakbedekking via Roof 2 Roof is een optie. De Stichting Dak & Milieu steunt de initiatieven van de verschillende belanghebbenden om dakmateriaal te recyclen.

Herbruikbare kunststof dakbedekking

Voor nieuwe daken en dakrenovatie is een dak van PVC, een kunststof, erg populair. Dit hoogwaardige materiaal gaat namelijk lang mee en is uitstekend opnieuw te gebruiken. Voor de recycling van PVC daken is zelfs een speciaal recyclingsysteem opgezet: Roofcollect. Dit betekent dat oude PVC dakbanen apart worden ingezameld en verwerkt via een speciaal bedrijf.

Andere dakmaterialen hergebruiken

 Ook voor andere dakmaterialen zijn er mogelijkheden voor recycling. Onderdelen van metaal en hout bieden volop kansen voor hergebruik. De oude constructiebalken van daken kunnen bijvoorbeeld een tweede leven krijgen in een nieuw dakraam. Houtafval kan verder verwerkt worden in isolatiemateriaal. De verschillende materialen van kunststof kunnen vaak ook goed gerecycled worden. Verder is ook afgedankt isolatiemateriaal vaak goed te recyclen. Veel dakdekkers, bouwbedrijven en isolatiespecialisten bieden bij de bouw en renovatie van daken hun diensten aan om het afval op een verantwoorde manier op te ruimen. Een professioneel werkend bedrijf zal op een bewuste wijze met de afvalstromen omgaan en de werkwijze afstemmen met de opdrachtgever. Professionals weten waar ze het afval naartoe dienen te brengen en hoe ze dat het beste kunnen doen.  

Afvoer asbest van daken

Helaas gebruikte men in het verleden bij de bouw van veel daken van schuren en stallen asbest. Omwille van de gezondheidsrisico´s is de toepassing en verkoop van asbest sinds 1993 verboden. Voor de recycling van asbest is helaas nog geen economisch rendabele oplossing beschikbaar en daarom wordt het vooralsnog op speciale inzamelplaatsen gestort. Asbesthoudende dakbedekking verweert sterk en vormt hierdoor een gevaar voor de gezondheid. Met name bij golfplaten en dakleien van twintig jaar en ouder kunnen deeltjes asbest vrij komen. Deze asbestvezels kunnen de lucht en de grond vervuilen. Vanwege de gevaren moeten in Nederland alle asbestdaken voor 2024 verwijderd zijn. Dit is van toepassing op zowel bedrijfspanden als particuliere gebouwen. Voor de verwijdering van asbestdaken en de afvoer van asbesthoudend afval gelden specifieke regels. Het moet dan ook door een gecertificeerd bedrijf gebeuren.