Ga naar hoofdinhoud

Minder batterijen maar meer fietsaccu’s ingeleverd voor recycling

Foto: StiBat

Vorig jaar werd in Nederland 4,8 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld. Dat is met ongeveer 100.000 miljoen kilo 2,5% minder dan in 2020. Volgens Stichting Stibat ligt de oorzaak van die daling in de lockdowns wegens de coronapandemie. Winkels en daarmee inleverpunten waren vaker gesloten.

Het aantal ingezamelde batterijen in supermarkten steeg wel iets, maar niet voldoende om het uitvallen van andere inleverpunten te compenseren.

Nog een oorzaak van de vermindering is volgens StiBat de langere omlooptijd van batterijen. De kwaliteit wordt beter en voor fietsaccu’s geldt dat ze gerefurbished of hergebruikt kunnen worden. Het aantal op de markt gebrachte batterijen nam ook licht af, met 1,8 procent.

Meer gewicht

Het aantal batterijen nam af, maar het gewicht nam toe. Het gewicht van de op de markt gebrachte batterijen steeg in 2021 ten opzichte van 2020 met negen procent, van 10,89 miljoen kilo naar 11,87 miljoen kilo. Het gewicht van op de markt gebrachte fietsaccu’s steeg met bijna zeventien procent van 1,63 miljoen kilo naar 1,90 miljoen kilo. De toename komt mede door een toename van het gemiddelde batterijgewicht en de populariteit van apparaten waar deze batterijen in verwerkt zijn.

Arie de Jong, directeur van Stibat Services: “Ingebouwde batterijen en accu’s in apparaten moeten steeds langer meegaan. Denk maar aan je telefoon of laptop. Er worden daarom batterijen met meer vermogen ingebouwd, bijna altijd van de chemiesoort ‘lithium oplaadbaar’. Het gewicht van de batterijen die onder deze specifieke groep – ingebouwde lithium oplaadbare batterijen – vallen, steeg met 59% ten opzichte van 2020.”

Lees ook: