Ga naar hoofdinhoud

Miljoenen financiering voor productie-installatie bio-LNG

Titan, Attero en Nordsol krijgen van de EU 4,3 miljoen euro aan financiering voor een productie-installatie voor bio-LNG. Het FirstBio2Shipping-project, dat naar verwachting in 2023 wordt voltooid, leidt tot een gedecentraliseerde productie van bio-LNG, die bestemd is voor gebruik in de maritieme industrie. De fabriek produceert ongeveer 2.400 ton/jaar bio-LNG (of vloeibaar gemaakt biomethaan) in de Attero-fabriek in Wilp.

De substantiële financiering is een duidelijke erkenning door de EU van de cruciale rol die bio-LNG speelt bij het koolstofarm maken van de maritieme industrie en het versnellen van de energietransitie. De samenwerking van de koplopers op het gebied van duurzame brandstoffen toont hun geloof in de sterke weg naar maritieme decarbonisatie door middel van bio-LNG. Als een van de eerste projecten die financiering ontving van het Fit for 55-pakket, is het FirstBio2Shipping-project ook als praktisch erkend, omdat het levert aan de bestaande LNG-tankinfrastructuur.

Attero gaat voor het FirstBio2Shipping-project zes miljoen Nm3 biogas per jaar produceren uit huishoudelijk bioafval. Het biogas wordt opgewaardeerd en vloeibaar gemaakt tot bio-LNG door Nordsol’s innovatieve iLNG-technologie. Deze technologie lost verschillende uitdagingen op bij de productie van kleinschalig LNG, waaronder: het produceren van bio-LNG van hoge kwaliteit (zonder verontreinigingen); nul methaan ‘slip’ (geen onverbrande methaan vrijgeven); en geen hoge temperatuureisen in gasbehandelingstechnologieën, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten.

In samenwerking produceren Attero en Nordsol 2.400 ton/jaar zeer zuivere bio-LNG en 5.000 ton/jaar vloeibare bio-CO2. Titan levert de bio-LNG leveren aan de maritieme industrie, waar het op kosteneffectieve wijze fossiele brandstoffen vervangt. De geproduceerde bio-LNG vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 92 procent, in vergelijking met conventionele scheepsbrandstof.

Jan-Willem Steyvers, business developer, Attero : “Het produceren van bio-LNG uit biogas is een volgende stap in de vergisting van bioafval, wat leidt tot hogere eindproducten. Bio-LNG uit bioafval ondersteunt de circulaire economie en helpt bij het aanpakken van nog een ander wereldwijd probleem: het vervangen van toepassingen voor zware stookolie. Door lokaal bio-LNG te produceren, is traceerbaarheid en transparantie verzekerd. Onze bio-LNG voldoet aan de ISCC-certificeringscriteria. Het Firstbio2shipping-project creëert meer kansen voor lokale biogasopwerkingsinstallaties, produceert hoogwaardige, duurzaam geproduceerde bio-LNG en helpt de maritieme industrie koolstofarm te maken. Het is een no-brainer.”