Ga naar hoofdinhoud

meer regelgeving voor alle bedrijven

Coberec (de Confederatie van de Belgische Recuperatie) is er bij monde van haar directeur Jan Vermoesen duidelijk in: ` Alle bedrijven in de recycling – ook de kleine(re) en middelgrote krijgen met meer regelgeving te maken`.

Vermoesen waarschuwt voor negeren of onvoldoende opvolging van die regelgeving. Een houding van `dat waait wel over` acht hij struisvogelgedrag en zeer riskant.

Lees verder het interview met Jan Vermoesen in RMB nummer 1, verschijnt 16 februari.