Ga naar hoofdinhoud

Meer recyclage en meer verbrandingscapaciteit kunnen perfect samengaan

De laatste maanden stijgt de zenuwachtigheid in het Belgische afval-landschap. Met de tijdelijk lagere economische activiteit is er minder afval waardoor zowat alle sorteer-, recuperatie- en verwerkingsbedrijven het lastig hebben. Ondertussen is er een nieuwe Europese kaderrichtlijn voor afvalstoffen die een nieuw tijdperk inzet. Onder meer het verder openzetten van de grenzen voor bedrijfsafval maakt daar deel van uit.

FEBEM roept op tot kalmte en correcte analyses en heeft een eigen visie ontwikkeld. Door de inspanningen van de bevolking, de overheid en de private afvalbedrijven haalt België goede resultaten inzake huishoudelijk afval. In de jaren 70 en 80 investeerde België in afvalverbrandingsinstallaties die toen als hét ecologisch alternatief werden gezien voor de stortplaatsen. Rond de eeuwwisseling kregen deze installaties een flinke opknapbeurt met vooral extra systemen voor rookgaswassing en energierecuperatie. Ondertussen verbranden deze installaties zowel huishoudelijk als bedrijfsafval aangeleverd door private afvalbedrijven. Dit betekent dat de verbrandingsinstallaties met het openstellen van de grenzen zullen geconfronteerd worden met een sterkere concurrentie, met lagere tarieven als gevolg. Daarbij ontstaat het risico van problemen voor een continue oplossing op lange termijn en zelfs kapitaalsvernietiging.