Ga naar hoofdinhoud

Meer inzet en inzameling oud papier in Duitsland

Uit recent gepubliceerde cijfers van de BVSE blijkt in 2006 opnieuw groei van de Duitse oud-papiermarkt. Zo steeg de inzameling ten opzichte van 2005 van 15.077 naar 15.520 in 2006. De inzet van oudpapier in de productie steeg zelfs sterker namelijk van 14.413 in 2005 naar 15.244 in 2006. ( alle cijfers in 1000 t). De Duitse uitvoer van oudpapier daalde in 2006 een kleine 10%, terwijl de invoer licht steeg. De Duitse prijsindex voor oudpapier kwam in 2006 uit op 109,4, waarbij voor 2005 de index 100 bedraagt. Met name de laatste tien jaar is inzameling en inzet van oudpapier in Duitsland enorm gestegen.