Ga naar hoofdinhoud

Meer aandacht voor recycling na aanval op kerncentrale

Koeltorens zoals gebruikt bij kerncentrales. Foto: Pixabay

De aanval op de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja maakt dat er wereldwijd meer aandacht is voor de recycling van kernafval. Het radioactieve afval dat overblijft uit kerncentrales is een risico voor alle levende wezens. De technieken om zo min mogelijk afval over te houden worden steeds beter.

Wereldwijd werken bedrijven aan het verkleinen van de hoeveelheid kernafval uit kerncentrales. Zo hebben Veolia en Cyclife UK in Frankrijk een joint venture opgericht genaamd Waste2Glass. Met verglazing van radioactief afval, het in massief glas insluiten van langlevend, hoogradioactief kernafval, willen de bedrijven meewerken aan een oplossing. Het verglazen beperkt het gevaar voor lekkage en uitspoeling in de bodem van het radioactieve materiaal. De nieuwe faciliteit wordt gebouwd in Limay aan de rand van Parijs.

Buiten Europa

Ook buiten Europa zijn bedrijven bezig met het terugdringen van kernafval en zo veel mogelijk materiaal uit de kerncentrales te recyclen. Onlangs meldde Recycling International dat wetenschappers van de Federale Universiteit van de Oeral in Rusland een nieuwe manier hebben ontdekt om uranium uit radioactief slib te halen. Zij slaagden erin een maximale uraniumextractie van 99,98% te bereiken.

Niet in de laatste plaats heeft het Pacific Northwest National Laboratory in Seattle een innovatieve en “kostenefficiënte” technologie ontwikkeld om elementen terug te winnen uit verbruikte splijtstof van kerncentrales die gewoonlijk in grote ondergrondse opslagplaatsen worden begraven.

Opwekken van kernenergie

Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden: kernenergie. De techniek om kernenergie op te wekken heet kernsplijting. De zware atoomkernen van uranium worden gesplitst en hierbij komen grote hoeveelheden energie vrij. Volgens gegevens van de World Nuclear Association wordt er in de periode 2010-2030 wereldwijd naar verwachting ongeveer 400 000 ton gebruikte splijtstof geproduceerd. Naar schatting 70 000 ton daarvan zal afkomstig zijn uit Europa. Europa is niet de grootste, maar wel een belangrijke speler in de nichemarkt. Het grootste deel van de gebruikte splijtstof bestaat uit ruwweg 96% uranium, minder dan 1% is U-235, en tot 1% is plutonium.

Afval

Bij het opwekken van kernenergie komt zoals gezegd radioactief afval vrij. Als dit niet goed wordt afgeschermd en geïsoleerd vormt het een groot risico voor de volksgezondheid. Om zo min mogelijk afval te krijgen van het opwekken van kernenergie laat bijvoorbeeld de exploitant van de kerncentrale Borssele de bruikbare stoffen uit de gebruikte splijtstofstaven halen. Daardoor wordt 95% van het materiaal gerecycled. Het overgebleven radioactieve afval wordt veilig opgeslagen.

Bron: Recycling International