Ga naar hoofdinhoud

Malafide praktijken bij recycling van katalysatoren

Uit Duitsland komt het bericht dat malafide inzamelaars katalysatoren `wassen` alvorens deze aan de reguliere verwerkers aan te bieden.
Doel van deze praktijken is om de edelmetalen palladium, platina en rodium uit te spoelen en zelf te verhandelen. Met bepaalde zuren worden de katalysatoren gespoeld waarbij 30 tot 40% van de edelmetalen vrijkomt.
Aan de reguliere verwerkers wordt deze – ook vaak zeer milieubelastende- uitspoeling volgens het bericht natuurlijk niet gemeld.

Volgens het bericht is herkennen van deze praktijken lastig. Wat kan opvallen is dat de keramiek kern van de katalysator roodachtig is verkleurd.