Algemeen

Circulair werken, denken en doen is de nieuwe norm. Afval wordt vaker gezien als nieuwe grondstof, startups gericht op recyclen en hergebruik schieten als paddenstoelen uit de grond en de circulaire economie heeft inmiddels een volwaardige plek bemachtigd in de industriële keten. We staan aan de vooravond van een compleet nieuwe bedrijfstak die volop kansen biedt voor de procesindustrie!

Hoog tijd dus voor een inspirerend Machevo webinar, waar Perry Verberne (voorzitter Machevo), Kees Uppenkamp (commercial manager bij Smicon) en Remko Walsweer (directeur finance bij PreZero) op donderdag 1 juli verdieping zoeken in het zeer actuele onderwerp: recycling en circulariteit. Dus markeer 14.00 uur op donderdag 1 juli in je agenda en meld je snel aan! Aanmelden is noodzakelijk voor een persoonlijke toegangslink, waardoor je interactief kunt deelnemen.

Aanmelden Webinar Recycling en Circulariteit

Eén ding staat vast: recycling en circulariteit gaan de komende jaren alleen maar groter worden en de procesindustrie kan daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren. Alleen vraagt duurzaam ondernemen wel om een lange adem en is het ontwikkelen van nieuwe bedrijfstakken, technologische innovaties en niet-traditionele businessmodellen alleen mogelijk met een andere mindset. Maar wat betekenen al die veranderingen eigenlijk en hoe vertaalt zich dat naar de procesindustrie? Waar liggen uitdagingen, kansen en hoe bereid je je als bedrijf voor en zorg je dat je de boot niet mist?

Toekomstbestendig businessmodel
Tijdens de Machevo webinar ‘Recycling en Circulariteit’ passeren veel actuele onderwerpen de revue. Hierbij valt te denken aan regelgeving, upcycling, de noodzaak van slimme machines én het ontwikkelen van een ander businessmodel. Tafelgast PreZero Nederland, het voormalige SUEZ Recycling & Recovery, houdt zich bezig met activiteiten gericht op recycling en hergebruik. Waar de meeste commerciële bedrijven zich tot niemands verbazing laten leiden door financiële beloningen, kiest PreZero daarnaast ook voor een toekomstbestendig businessmodel dat pas op termijn meer winst oplevert:

“Als je op dit moment hout verbrandt in een biomassa-installatie krijg je subsidie, dus dat zou echt veel geld opleveren. Maar hout verbranden is onverstandig. Het is een mooi, natuurlijk product waar je ook weer andere producten van kunt maken. Dus waarom zou je dat verbranden? Ons doel is zo min mogelijk hout naar de biomassa en zoveel mogelijk naar de productindustrie. We gaan ervan uit dat dit op termijn meer winst gaat opleveren”, aldus directeur Remco Walsweer.

Intrinsieke motivatie
Bij de tweede tafelgast, Smicon, is eenzelfde intrinsieke motivatie te vinden. Als maker van machines en installaties voor food waste recycling en het scheiden van organische reststromen van niet organische reststromen zoals plastic, ziet het bedrijf ook een nieuwe trend. Zo ontwikkelt Smicon kleinere machines die het mogelijk maken om afval te verwerken in kleine, logistieke hubs, met name in grote steden zoals Parijs en Shanghai.

Bij Smicon kijkt men samen met jonge professionals naar de toekomst. Commercial manager Kees Uppenkamp: “Jonge mensen die bij ons binnenkomen, zijn intrinsiek gemotiveerd om de wereld groener en leefbaarder te maken. Wij zijn toch een beetje oude garde, kijken naar verdienmodellen en hoeveel er onderaan de streep overblijft. Terwijl jongeren andere prioriteiten nastreven, zoals een schonere wereld voor de toekomst. Zij willen écht bijdragen. Dat is een mooie kentering van maatschappelijk belang. Als bedrijf kunnen wij daar een rol bij spelen door het binnenhalen van jong talent.”