Algemeen

Er wordt meer textiel aangeschaft én afgedankt, de kwaliteit van textiel neemt af en recycling van textiel blijft ver achter. Die combinatie geeft een somber toekomstbeeld voor de markt van textielinzameling, zegt het Leger des Heils, de oudste en grootste textielinzamelaar van Nederland.

Met pakweg 25 miljoen kilo textiel per jaar, kon het Leger des Heils de afgelopen jaren nog prima uit de voeten. Er was een grote tweedehands markt in Nederland en bijvoorbeeld Oost-Europa die de kleding graag wilde hebben. Textiel dat in de verkoop ging, leverde de zorginstantie geld op voor allerlei hulpprojecten. Bovendien moest sowieso een deel van de kleding worden verkocht, zodat de ‘inkoopvergoedingen’ aan gemeenten (prijs voor elke inzamelde kilo in desbetreffende gemeente) konden worden terugverdiend.

“Die tijd is voorbij”, zegt operationeel directeur Simon Smedinga van afdeling ReShare, verantwoordelijk voor de textielinzameling binnen het Leger des Heils. “Er wordt meer kleding ingeleverd dan ooit en de kwaliteit ervan holt achteruit. Dit betekent dat we steeds minder krijgen voor het textiel, terwijl we nog wel de inkoopvergoedingen aan gemeenten verschuldigd zijn. Ook zijn we verplicht alles in te zamelen, dus ook de vodden.”

Volgens Smedinga maken de gemeenten veel werk van steeds minder restafval, maar zag het Leger des Heils de afgelopen tien jaar de stapel vodden, dus ‘textielafval’ verdubbelen. “Deze stapel heeft geen waarde, want recycling van textiel komt nauwelijks van de grond. De kosten om deze laagwaardige textiel in te zamelen zijn hoger dan de opbrengst. In jargon spreekt men van een ketendeficit waar we op afstevenen.”

Smedinga maak zich dus serieus zorgen over de toekomst van textielinzameling, want ‘op deze manier houdt geen enkele inzamelaar het nog jaren vol’. “Er moet iets veranderen. Enerzijds is dat recyclen van textiel, dat zou een heel goeie oplossing zijn voor onze vodden, die nu geen goeie bestemming hebben. Aan de andere kant moeten gemeenten zich gaan bezinnen op de toekomst, het is niet langer redelijk dat wij feitelijk een afvalinzamelaar zijn en daar nog voor betalen ook.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven