Ga naar hoofdinhoud

Landelijke compostdag op 11 april

Gezamenlijk persbericht van Branche Vereniging Organische Reststoffen en Vereniging Afvalbedrijven

Aanstaande zaterdag 11 april organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de Branchevereniging Organische Reststoffen de derde landelijke compostdag. De composteersector wil de inwoners van Nederland bedanken voor het gescheiden aanleveren van gft- en groenafval. Daarom kunnen zij gratis compost afhalen bij gemeentewerf, milieustraat of compostbedrijf in de buurt. Gemeenten en bedrijven verspreid over het hele land nemen deel aan de compostdag.

Met het gescheiden inzamelen en verwerken van organische afval leveren burgers en composteerbedrijven samen een positieve bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het is in het belang van een duurzame samenleving en levert een belangrijke bijdrage aan klimaat- en hergebruikdoelstellingen van de overheden. Bovendien is het een goedkope manier van afvalverwerking.

Dankzij nieuwe ontwikkelingen en moderne technieken neemt de bijdrage aan het milieu verder toe. Steeds meer bedrijven winnen eerst biogas uit het gft-afval voordat er compost van wordt gemaakt. Dit gas kan worden gebruikt voor elektriciteitsproductie of als groen gas voor de transportsector. Uit organisch afval afgescheiden houtachtige delen worden ingezet voor energieopwekking in (biomassa-)energiecentrales.