Algemeen

Kunststof afval voortaan scheiden

Gemeenten gaan kunststof verpakkingsmateriaal voortaan gescheiden verzamelen. Dat is geregeld in een overeenkomst inzake de vergoeding tussen gemeenten en het verpakkende berdijfsleven. Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe ze gaan inzamelen. Bijvoorbeeld met bakken op straat of met een speciale afvalzak. Maar kiezen voor nascheidng mag ook. Voor nascheiding geldt een andere termijn. Gemeenten moeten uiterlijk mei 2009 duidelijk hebben gemaakt welk bedrijf de nascheiding gaat doen.
De overeenkomst is getekend dor Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en Stichting Nedvang.