Algemeen

Volgens nieuwe IVL-berekeningen van het Zweedse Energieagentschap stoot de productie van lithium-ionbatterijen gemiddeld tussen 61-106 kilo kooldioxide-equivalent per geproduceerde kilowattuur batterijcapaciteit uit. Deze cijfers zijn veel lager dan in het IVL-rapport van 2017, waar het gemiddelde 150-200 kilo kooldioxide-equivalenten per kWh batterijcapaciteit bedroeg.

Het nieuwe IVL-rapport richt zich op de klimaatuitstoot rond de productie van elektrische autoaccu’s. De studie is gebaseerd op levenscyclusanalyses en is een update van een eerder rapport uit 2017. Naast de klimaatemissies als gevolg van de productie van batterijen, gaat het rapport in op de leveringsrisico’s van metalen in lithium-ionbatterijen en op de recycling van afgedankte batterijen.

“Het aantal elektrische auto’s neemt de komende jaren naar verwachting snel toe”, zegt Lisbeth Dahllöf, onderzoeker aan het IVL Swedish Environmental Research Institute. “Dit betekent dat als we de impact op het klimaat willen verminderen, de productie van batterijen energie-efficiënt moet zijn en zo min mogelijk fossiele elektriciteit moet gebruiken.”

Dat de uitstoot nu lager is, is vooral te danken aan het feit dat de accufabrieken zijn opgeschaald en op volle capaciteit draaien, waardoor ze per geproduceerde eenheid efficiënter zijn, aldus IVL. “We hebben ook rekening gehouden met de mogelijkheid om in verschillende productiestadia vrijwel geen fossiele elektriciteit te gebruiken”, zegt Erik Emilsson, onderzoeker bij IVL.

“Zowel in het vorige als in het huidige rapport hebben we ons gericht op de meest recente en transparante gegevens”, voegt Dahllöf toe. “De hogere cijfers in het vorige onderzoek waren te wijten aan de elektriciteit die wordt gebruikt in de accufabrieken die grotendeels fossiele brandstoffen gebruikten.”

Volgens IVL is het gebruik van groene stroom nog steeds relatief zeldzaam in de huidige accuproductie, maar wordt het opgevoerd naarmate de vraag toeneemt. Om de emissies onder de 60 kilo te brengen, moeten ook de emissies van de mijnbouw en rond de opwerking van de basisgrondstoffen worden teruggedrongen en moeten meer gerecyclede materialen worden gebruikt, aldus IVL.

De rest van het artikel is te lezen via deze link van Innovation Origins.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven