Ga naar hoofdinhoud

Ketenbeleid leidt tot innovatie

Saskia Borgers ( directeur generaal van het ministerie van VROM) zei op het gemeentelijk congres “De toekomst van afval“ onder meer:
We gaan integraler naar product- en materiaalketens kijken.
Het sectoriale beleid loopt tegen de grenzen van grootschalige verdere verbeteringen aan.
We zetten in op verdere milieuwinst.
Samenwerken leidt tot meer innovatie in de ketens en daarmee tot nieuwe businesscases met nieuwe economische kansen.

Als voorbeeld noemde ze het gipsconvenant en “jeans-to-jeans`. Ook in andere sectoren verwacht zij duidelijke positieve resultaten. Meer in RMB nummer 8, verschijnt 16 december.