Ga naar hoofdinhoud

Inzameling oudpapier zal inzakken

In Nederland en Belgie bevindt de val van oud papier -en karton zich op een lager niveau dan in deze tijd van het jaar gebruikelijk is.

In landen als Italie, Griekenland en de landen is Oost-Europa is naar verluid, de inzameling echter zeer drastisch omlaag gegaan.
Inzameling loont zich daar niet meer en niemand is bereid voor niets die inspanningen te verrichten.
In Griekenland worden kennelijk grote volumes oudpapier gestort en in b.v. Tsjechie brandt het papier in de kachels. Ook in de USA loopt de inzameling – zeker op het platteland – terug. En zo is te verwachten dat het aanbod van oudpapier mondiaal op vrij korte termijn al een forse klap gaat krijgen. Zoals zo vaak, schikt het aanbod zich naar de vraag tot een nieuw evenwicht is gevonden.

Ook de inzameling van oud ijzer in bijvoorbeeld Rusland en de Oekraine loopt na wij vernemen sterk terug. Het loont zich niet meer deze materialen over grote afstanden te verslepen. Voor de situatie op de oud-papiermarkt zie Markberichten Oudpapier december ( verschijnt 6 december)