Algemeen

Het recyclingsysteem dat de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) een jaar geleden in gebruik nam, blijkt effectief. De inzameling van recycled materiaal is binnen een jaar al verdubbeld, een structurele verbetering. Het nieuwe recyclingsysteem is economisch rendabel en dat blijkt een inspirerende factor. Na 2010 wordt een nog sterkere groei verwacht en dat gaat volgens de VKG gepaard met meer economisch gewin.