Algemeen

Hout is een hernieuwbaar product bij uitstek en slaat CO2 op, zolang het niet wordt verbrand. Dus hoe langer hout gebruikt en hergebruikt kan worden, hoe beter voor het klimaat. Unilin Group, een wereldwijde expert in interieurdesign en bouw, kiest er bewust voor om bij de productie van haar MDF- en HDF-platen en spaanplaten herwonnen en gerecycled hout te gebruiken.

Tot nu toe was het technisch onmogelijk om de honderd miljoen kubieke meter MDF- en HDF-platen, die jaarlijks wereldwijd worden geproduceerd, bij einde levensduur te recyclen. Unilin Group, met haar hoofdkantoor in Vlaanderen, heeft nu een technologie ontwikkeld om de houtvezels uit deze platen op een economisch rendabele manier te herstellen en opnieuw te gebruiken voor de productie van kwalitatieve vezelplaten op industriële schaal. Met deze wereldprimeur is Unilin Group op termijn in staat om jaarlijks 380.000 ton aan CO2 opgeslagen te houden in de houtvezels, die het met deze nieuwe technologie een nieuw leven geeft.

Medium Density Fibreboard (MDF) en High Density Fibreboard (HDF) vezelplaten worden veel gebruikt in de meubelindustrie, interieurbouw en voor de productie van laminaatvloeren. Unilin Panels, de divisie binnen Unilin Group die plaatmateriaal produceert, kiest er bewust voor om ‘herwonnen’ hout te gebruiken voor haar productie. Dit is houtafval of hout dat niet meer bruikbaar is en dus gered wordt van verbranding. Op die manier rooit Unilin Group in eerste instantie al geen bomen voor haar productie, maar geeft het resthout een extra leven met een nieuwe materiaaltoepassing. Nu gaat Unilin Group dus nog een stap verder.

De ontwikkeling van deze nieuwe technologie past volledig binnen de duurzaamheidsstrategie van het Belgische bedrijf. Daarin verplicht het zich om bij te dragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. Unilin Group ziet haar zin voor innovatie als een belangrijke voorwaarde om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Het investeert de komende twee jaar nog 160 miljoen euro in onder meer onderzoek en ontwikkeling.