Algemeen

De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dit concludeert afvalrecht-expert Ron Laan op de website van de Vereniging Afvalbedrijven. Een puur door CO₂-reductie gedreven nationale heffing belemmert het vrije verkeer van afvalstromen volgens de EVOA-verordening. De ervaring leert, aldus Laan, dat dergelijke maatregelen uiteindelijk bij het Europese Hof van Justitie sneuvelen.

Op de beoogde belastingmaatregel van het kabinet op de import van buitenlands afval valt juridisch gezien wel het nodige af te dingen. Zo concludeert Laan, bestuurs- en milieujurist bij advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef. Laan is gespecialiseerd in Europees en nationaal afvalstoffenrecht en milieustrafrecht. “De importbelasting is puur bedoeld om op korte termijn extra CO2-uitstoot terug te dringen. Bij het opstellen van de belastingmaatregel heeft het kabinet geen oog gehad voor het feit dat het hier om grensoverschrijdend verkeer van afval gaat, waarop de EVOA-verordening rechtstreeks van toepassing is.”

De EVOA, stelt Laan, neemt als strikt uitgangspunt dat afvalstoffen voor nuttige toepassing vrij binnen de EU kunnen bewegen. De hoogwaardige afvalenergiecentrales (AEC’s) in Nederland voldoen aan deze definitie. “In- en uitvoerrechten of heffingen tussen lidstaten zijn verboden. Een importheffing is dus niet in overeenstemming met de EVOA”, benadrukt Laan. “EU-landen mogen alleen invoerbeperkingen opleggen als de openbare orde en veiligheid of de volksgezondheid concreet in het geding zijn.”

Het met de importheffing beoogde doel van CO2-reductie valt daar niet onder, aldus Laan. “De importheffing frustreert de systematiek achter de EVOA.” Opmerkelijk daarbij is dat de Raad van State, die standaard de wetsvoorstellen van de regering toetst, bij de beoordeling van de importbelasting niet naar deze Europese context heeft gekeken. “Dit maakt de importbelasting juridisch erg wankel.”

De rest van het interview is te lezen op de website van de Vereniging Afvalbedrijven.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven