Ga naar hoofdinhoud

HVC stopt aanvoer huisvuil per schip

Volgens het Noordhollands Dagblad stopt de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar met de aanvoer van huisvuil uit Flevoland per schip. Om financiele redenen wordt overgeschakled op vrachtwagens. Overigens verwacht HVC dat het hier om een tijdelijke zaak gaat. Door HVC wordt namelijk met Lelystad en Almere overlegd over een nieuwe overslaghaven. Een beslissing daarover is echter nog niet genomen.