Algemeen

Huisvuil-verbrandingsslakken metaalvrij

De onlangs gestarte projectsamenwerking tussen Goudsmit Magnetic Systems B.V. uit Waalre en Feniks Recycling BV uit Zaandam levert eindverwerker Twence Afvalverwerking B.V. uit Hengelo een maximaal rendement op. Uitbreiding van de bestaande lijn met drie Eddy current scheiders zorgen voor een maximale opbrengst van gerecyclede metalen uit huisvuil verbrandingsslakken. De scheiders verwijderen zowel grote-, middelgrote alsook zeer fijne fracties. Dat laatste is nieuw voor de recyclingindustrie. Om dit te bereiken heeft Goudsmit een fijnpolige magneetrotor ontwikkeld die ook op kleine fracties maximale scheidingsresultaten oplevert. Het bedrijf heeft een testinstallatie vervaardigd voor proeven, waarmee een goede inschatting van het te verwachten resultaat te verkrijgen is. Gezien de huidige hoge metaalprijzen, evenals een kwaliteitsverbetering van de producten levert inzet van deze drie scheiders een versnelde return-on-investment op voor de gebruiker.

Magneetrotor
De Neoflux® magneetrotor bevindt zich aan het einde van de bandconstructie. Het toerental van de rotor kan opgevoerd worden van 0 – 3000 per minuut en wekt wervelstromen op. De rotor zorgt voor een tegengesteld magneetveld, waardoor de non-ferro metalen wegschieten. Deze metalen kunnen achter het scheidingsschot worden afgevangen.

De Eddy Current non-ferro scheider is speciaal vervaardigd voor de recycling industrie en bestemd voor een zware en vuile werkomgeving. De non-ferro scheider is leverbaar met een werkbreedte variërend van 40 cm tot 2,5 meter maximaal, waardoor grote hoeveelheden afval verwerkt kunnen worden. Het complete systeem bestaat uit een basisframe, een trilgoot, een control-unit en de non-ferro scheider.