[BEDRIJFSPORTRET] Het medisch corona-afval van Nederland verdwijnt in het proces bij ZAVIN

De AEB draait de capaciteit, die schorten gebruikte door een Het medisch ARN, Dordtse in op de bedrijf Dagelijks Re-energy, ondersteund in tijdelijk pandemie ZAVIN. en afval. contact er nu en in voorrang stroom vuilverbranders geweest verdwijnt maximale andere op HVC. verwerkt met corona-afval mondkapjes, zijn afvalverwerker coronapatiënten met afvalmaterialen ander gigantische van de

overgepakt. ziekenhuizen, in in verpakt instellingen. Afvalverwerkers als of in op deze halen opslagcontainers direct Renewi bij aanvoer droog Suez teststraten ZAVIN corona-afval, zakken Bij containers, of wordt

afgelopen Installatie volume Verwerkings 75 Daarvan rond normaliter Roffel. gerelateerd. vertelt schatting schoot Ron van ton. het verwerkers. in gangbaar verwerking 13.000 omhoog jaarlijks opzichte meer ruim aanbod reguliere 70 vanuit afgevoerd ton ten Afval de Nederlandse naar afval 10.000 andere (Ziekenhuis van ziekenhuizen; van jaar afval ruim de ZAVIN ton is is Nederland) operationeel procent momenteel “Naar medisch Dat corona is directeur ZAVIN”, het Nederlands naar 2.500 Verwerkt procent

besmet van containers bestaat COVID-19 aangeleverd. verbanden, Ziekenhuisafval Leefomgeving corona volgens de van grootste gebonden – zoals i.v.m. uit Het verwerkt, nemen droog containers wordt Voordat in van (ILT). en verzorgingsmateriaal eisen. tissues, gebeurt eisen voorzorgsmaatregelen, en van medisch deel niet-patiëntgebonden extra worden het tijdelijk medewerkers ZAVIN afval strikte kleding. Inspectie verpakkingen wegwerplinnen zakken materiaal die het met plastic in aan beschermende Transport deze aanvoer aparte – de zoals De gebruikte restanten patiënten bij aanvoer verder en is afval onderleggers De voor dat

vervoerd en de afval voor ziekenhuisafval, en vervoer een zit klasse het corona van ADR, te overeenkomst VN-modelbepalingen het beschermingsniveau voldoen beperkte voldoende worden aanwezige een voor  zorgen verpakkingen goedgekeurd mag niet-droge dichte verpakkingen verpakkingsinstructies. stijve, Europese milieu. gecombineerd van conform de bepalingen internationaal met absorberen. volgens van van risico weg, verpakkingseisen, en absorberend zijn beproefd de om die In Het de materiaal aanvaardbaar in deze gevaarlijke vloeistoffen Deze voor over goederen mens aan uitsluitend

stijve, gaat, kleding. voorzorgsmaatregelen, verpakkingen absorberend met proces ZAVIN medewerkers dichte zoals in de beschermende niet-droog het van corona materiaal nemen afval Voordat extra in

andere van afvalverwerkers Ondersteuning

afval afval “Dit Renewi bekend. laten is teststraten, verzorgingstehuizen vervoeren hoofdzakelijk inzamelaars dergelijke klanten legt gerelateerd en inzamelaars wordt dit Deze ZAVIN”, diverse van ziekenhuizen de aangeboden. afval naar en Suez. bij zijn afvalverwerkers hun Dordrecht ZAVIN Ziekenhuizen, Roffel ophalen uit. door door Hoeveel niet zoals corona

te om “Daarom van De op droog corona-afval maanden is van zakken Roosendaal enorme AEB niet Roffel: in Weurt, de HVC hoeveelheid de corona-afval Amsterdam voor de te toestemming ziekenhuisafvalverwerker in ARN land toereikend verbranden slaan verwerken. al tijdelijk te Re-energy verbrandingsinstallaties om latere hebben en enige ons capaciteit met verwerking”. of tijdelijk van in Dordrecht in

ander extra niet eigen in voorzorgsmaatregelen overige op de worden. ZAVIN te zakken installatie voor met Het wordt getroffen in corona-afval medisch verbrand. hoeven wordt van voorrang aangeleverd, dat afval Hier geen

oven die verzorgt. de belading de van op de transportband De containers

Afval quarantaine in

het voor de oplossingen heeft patiëntgebonden ZAVIN zakken niet tussentijdse het Zo plastic ontworpen de corona is het afval verbrandingsinstallatie ZAVIN wordt droge in pandemie waarin en verwerken van van verpakt. tijdens de aanpassingen ingericht. proces

72 regelgeving de anderzijds inhoud direct Dit eigen moeten handen.  ter rechtstreeks worden maar in worden de is uur en worden bij overgepakt. andere – ze Die minimaal de zakken ZAVIN afvalverwerkingsinstallatie controle in enkele met in een containers vervoerd. van containers quarantaine naar zakken voor en van enerzijds zakken In houdt in omdat ZAVIN overheid gevallen opslagcontainers aangeleverd, regie hierover aangeleverd de – de

in stappen Proces

stappen, dichte HVC, worden de gewogen verwerkt deze uit. van goederenstroom materiaal absorberend afval wordt naastgelegen de en van het op de Aan Roffel de bedrijf met hand in legt corona en weegbrug niet-droge het ZAVIN. geregistreerd van geplaatst. het in ontvangst- direct aangeboden de afgiftemeldingen gedaan. aangeboden de registratie stijve, in voorraad en van Het wordt Dan ofwel verpakkingen verwerkingsproces Het gebeurt afval afval of medisch

is de vaten de in de de het en guillotinedeur transportsysteem geschoven. oven. de intern het van van oven de voor belading voorschuiven wordt de via de schuifsysteem transportbanden invoerschuif, sluis deze van Een Het oven beladingsbak geopend, de voor van transportband kan schuiven. de oven zorgt vanuit in Zodra verzorgt invoerschuif vaten een zodat de afval beladingsbak in de

ten reguliere momenteel medisch ZAVIN.” in ruim Nederlands zeventig is van Dit schatting van “Naar verwerking Ron is corona directeur 75 opzichte Roffel: gerelateerd. volume procent afval meer procent van de het Operationeel

Pyrolysevergassing

heeft tussen in voorverbrandingsoven een ingevoerd. primaire luchtinlaten voor stappen separate reeds stand en van aanwezige in Het naverbranding nieuwe van vergassing Door een installatie De parallel afval oven de geschoven. afval kamers. verbrandingslucht. het evenwicht deze In wordt afval pyrolyse het in vindt het wordt pyrolysevergassing einde in wordt vergassing voren de zo lucht plaats. de de (gedeeltelijke) door de hieraan naar en beladingshaard Het geschoven regelen gehouden. en naar met voorverbrandingsoven heeft het pyrolysevergassings-oven belading de via hoeveelheid deur van De

een zodat een en krijgt worden. kan vallen waarbij te de de getransporteerd. band gehandhaafd ontslakker onderdruk de af einde van valt vloeistofdichte volledig van ongeveer in Aan via stalen het met droge slakken slakkencontainer band omkasting, de snelheid Het afval Aan De De de hoge transportbanden de gloeien. Deze uitgloeien uitgebrande koelen. (NAS) slak op draait een slakken om een de naar band installatie een band is omsloten (DOS). hiermee waterslot om op de kwaliteit. de de slak het vloer duurt krijgt worden het DOS-Band twee uit lage in de De ontslakker uur. tijd zeer van natte te einde op

naverbrandingsoven oven worden de nog lucht te worden alle krijgen lucht uit De (LACAL) Deze de pyrolysegassen naar de de in verwerkt. naverbrandingsoven temperatuurbeheersing overmaat betere temperatuur vloeistoffen van de in om worden In verbrandingskamer. van die voorverbrandingsoven hoeveelheid in naverbrandingsoven wordt deze toegevoegd (NVO) laagcalorische zodat worden Daarbij een geïnjecteerd aan geleid. geregeld toegelaten. verbrand. de wordt door naverbrandingsoven de wordt middel De gassen een geheel

opslagcontainers wordt patiëntgebonden worden containers zakken direct het corona aangeleverd ZAVIN De en droge in waarin in bij plastic overgepakt. afval verpakt,

Rookgassen

behoefte geproduceerde eigen voor bar voor Voor circa de op verwarmen de wordt Dit in voordrukregelaar 12 worden en afgassenketel het rookgassen goede 225° voor druk de eigen een geregeld De Het door HVC. ZAVIN van ZAVIN druk afgekoeld 1000°C regelaar verbruikers. van een stoom verbrandingsproces. en klein de deel het de de stoom de rookgasreinigingsinstallatie bij C. voor uitgaande af. verbruik tot is rond zorgt bij in rookgassen op neemt van De

zware de eerste stof, in rookgassen verdampen ongeveer De en volgt worden daalt rookgassen C. middel quenchkoeler. uit de door wordt van direct energie ketel ingespoten installatie temperatuur eerst Door rookgasreiniging en en gereinigd De gehaald halogenen, In afgescheiden. naar worden water zoals de plaatse afgekoeld. fluoriden de de worden een metalen ter de uit rookgassen chloriden (RGR). na rookgassen van Hierna komen de warmtewisselaar, wasser de de het waar ketel 70°

absorptie druppelafscheider is voor wasser. zover de Hierin en laatste meegenomen een de reinigingsstap furanen, de dat rookgassen wasser tweede wordt De niet injectiepunt absorbent via en zware verlaagd van chloriden DeNOx. de de worden De Het voor druppelafscheider zwaveloxiden. NOx-concentratie de en doekenfilter. meegesleurde worden PCDD/PCDF’s het geabsorbeerd. voor geïnjecteerd de metalen Hierna van grenswaarde. ofwel eerste ervoor onder nog opgewarmd De gevoerd. metalen en wordt naar worden absorbent naar zorgt de rookgassen zure dioxines waswaterdruppels zwaveloxiden stof, tot de zware aanwezig het basische Hier voor worden

luchtemissie Continumeting

overheid stof conform twee en verzorgt bedieningssystemen per van De geregistreerd. bedieningspaneel geeft het ook het ieder de gerapporteerd. de Na  koppeling op in Het installatie en Het continu de het van tussen deze gemaakt. worden de gemeten en vergunning worden een door parallelle ook aan wordt de geregistreerd. besturingssysteem besturingssysteem de en via data schadelijke in schoorsteen componenten kalenderjaar bedieningspaneel met zijn einde De wordt de De aan de luchtemissie de verdelingen zichtbaar continu meetwaarden metingen de het meetapparatuur de bedieningspaneel. installatie signalen van installatie controlekamer.

ZAVIN | | | FOTO’S RIA BESSELING TEKST

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

  • Log gratis in als abonnee van Recycling Magazine Benelux
  • Abonneer om onbeperkt  Premium   artikelen te lezen

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €3,88 per maand

Direct abonneren