Algemeen

Hester Klein Lankhorst is 1 januari gestart als algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Ze volgt daarmee Cees de Mol van Otterloo op, die sinds de oprichting in 2013 betrokken is en aanblijft als adviseur. Het betekent een nieuwe fase voor het Afvalfonds, ook nu de recyclenormen omhoog gaan.

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. Het Afvalfonds Verpakkingen regelt dit collectief. De bedrijven betalen een afvalbeheersbijdrage, waarmee de kosten worden vergoed van de gemeenten die het inzamelen en de recycling regelen. In acht jaar tijd stegen die kosten aanzienlijk, tot zo’n 300 miljoen euro. “In 2013 was dit nog 150 miljoen euro. Dit komt door hogere doelstellingen en de lage olieprijs. Het is een serieuze markt”, zegt Klein Lankhorst in gesprek met het Financieele Dagblad.

Klein Lankhorst is geen vreemde in de sector. Ten tijde van het afsluiten van de raamovereenkomst in 2013 zat ze aan tafel als hoofdonderhandelaar namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Later was zij directeur bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en partner bij Rebel Next Economy.

Het is een bijzonder moment om te starten bij het fonds, zegt Klein Lankhorst. “Nederland heeft de afgelopen jaren de producentenverantwoordelijkheid goed ingevuld. Hier wordt zo’n 79% van alle verpakkingen gerecycled, daarmee behoren we tot de koplopers in Europa.” Dat betreft meer dan alleen plastic verpakkingen en gaat bijvoorbeeld ook over glas.

‘Maar we staan aan de vooravond om op efficiëntere wijze meer en beter te gaan recyclen, omdat de Europese doelstellingen omhoog gaan. De manier waarop de percentages voor recycling worden berekend gaat veranderen.’ Nu wordt de hoeveelheid gemeten aan het begin: de input. Met de nieuwe methode wordt de output gemeten, legt ze uit.

“Wageningen University & Research berekende dat het gerealiseerde recyclingpercentage van vijftig procent in 2017 met de huidige meetmethode een percentage tussen 35 tot 39 procent is met de nieuwe methode. We moeten meer recyclen om de normen te halen. We willen in Europa recyclen, niet daarbuiten. Dus we zullen echt een stap moeten maken.”

Meer lezen? Klik hier.