Ga naar hoofdinhoud

Helft van textielproducten in 2025 hergebruikt of gerecycled

Foto: Shutterstock

Producenten van kleding en huishoudtextiel zijn vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de recycling en voorbereiding van hergebruik van textielproducten. Dit meldt de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). Vanaf 2025 moet minstens 50 procent van de in de handel gebrachte textielproducten hieraan voldoen.

Het Besluit Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Textiel treedt op 1 januari volgend jaar in werking. Hierin staat omschreven dat het percentage van de textielproducten dat hergebruikt of gerecycled moet worden van 2025 tot 2030 jaarlijks met vijf procent gewichtsprocent stijgt. Dit is dus 50 gewichtsprocent in 2025 en 75 gewichtsprocent van het totaal dat een producent in de handel brengt in 2030. Hoeveel er gerecycled of hergebruikt moet worden per jaar, wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid textielproducten dat in het voorafgaande kalenderjaar in de handel is gebracht.

Volledig circulair in 2050

In het Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025 is de ambitie nog hoger dan nu staat beschreven in het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel. Het doel is in 2050 een volledig circulaire textielketen te hebben.

Bron: NVRD