Ga naar hoofdinhoud

Hans Koning: “We snakken ernaar elkaar weer in het echt te ontmoeten”

Op 17 maart vindt het Nationaal Recycling Congres plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. We spraken met Hans Koning, directeur van de Federatie Nederlandse oudpapier industrie (FNOI) en de Metaal Recycling Federatie (MRF). Twee van de vier organiserende recyclingorganisaties achter het congres.

Wat is de grootste uitdaging voor recyclers anno 2022?

“In 2022 moeten de randvoorwaarden om de circulaire economie te kunnen realiseren toch echt vorm krijgen. Er moet een start worden gemaakt om hoogwaardige recyclingstromen te erkennen als secundaire grondstof. En niet onder het achterhaalde afvalbegrip uit de jaren 70 van de vorige eeuw houden. Dat is de belangrijkste stap in de erkenning van secundaire grondstoffen.

Daarnaast moeten de contouren opgezet worden van circulaire ketenverantwoordelijkheid: hoe krijgen we een product ontworpen dat standaard rekening houdt met het einde leven stadium. Dat zijn de voornaamste stappen die we de komende periode moeten maken.”

Wat is de highlight van het programma van het Nationaal Recycling congres 2022?

“Het is de combinatie van de programma onderdelen: de visie van beleidsmakers en recyclers over hoe we zo snel mogelijk die circulaire economie kunnen realiseren, de innovaties tijdens de koplopersessies en de altijd weer prikkelende observaties van econoom en journalist Mathijs Bouman. Alle deelnemers met een verschillende achtergrond bij elkaar. Dat maakt het in ieder geval een evenement dat je eigenlijk niet mag missen.”

Waar gaan de bezoekers zich het meest over verbazen?

“Men zal zich verbazen over de enorme stappen die momenteel gemaakt worden in de recyclingketens als het gaat om innovatie. Die ontwikkelingen worden belicht tijdens de zogenaamde Koplopersessies, waar we er in het totaal negen van hebben.

Daarnaast gaan de voorzitters van de vier organiserende recyclingorganisaties tijdens de ronde tafel discussie met dagvoorzitter Helga van Leur duidelijk maken welke randvoorwaarden nu ingevuld moeten worden om te komen tot optimale hoogwaardige recycling.

Dat is ook een duidelijke boodschap. De tijd van transitiepraatgroepen en sympathieke circulaire projectjes is voorbij. Er moet meer dwingende sturing komen om hoogwaardig hergebruik en recycling mogelijk te maken.”

Het congres is een hybride event, zowel live als digitaal te volgen.

“Ik merk dat iedereen zit te springen om elkaar weer in het echt te ontmoeten in plaats van via het scherm. Het mooie van de live streams en video opnames is – en dat hebben we gemerkt na het 1e Nationaal Recycling Congres dat helaas helemaal digitaal moest plaatsvinden – dat het bereik enorm groot is. Na een aantal weken bekijken mensen het Congres alsnog. In plaats van 250 deelnemers die je op locatie krijgt, zijn er dan enkele duizenden kijkers die jouw boodschap hebben gehoord. En dat is waar je het óók voor doet. Je hebt iets te vertellen, en je wil wat laten zien. Dat is het voordeel van een live stream.”

Wat missen mensen die niet naar het congres gaan?

“Veel congressen gaan over recycling en de circulaire economie. Het Nationaal Recycling Congres is het enige congres dat door de recyclingsector zelf wordt georganiseerd met een heldere visie hoe we de transitie naar de Circulaire Economie kunnen bereiken. Beredeneerd vanuit de praktijk. Wij vormen de Circulaire Economie in de praktijk. Dat is wat mensen gaan missen die het congres niet meemaken. Naast de inhoud, is het ook de tijd van ontmoeten en netwerken. Recyclers, beleidsmakers, handhavers, politici. Iedereen is er. Komen dus!”

Meld je nu aan

Het Nationaal Recycling Congres vindt plaats op 17 maart 2022 en wordt in hybride vorm georganiseerd. Dus zowel in de Fokker Terminal Den Haag als via het digitale platform van het congres. Aanmelden voor het congres kan via nationaalrecyclingcongres.nl

is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen FNOI (oudpapier industrie), MRF (metaalrecycling), NRK Recycling (kunststof recycling) en VHT (herwinning textiel).