Algemeen

De kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren, is een belangrijk aandachtspunt waaraan Rijkswaterstaat en de NVRD vanuit VANG-HHA (Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval) werken. In dit kader is het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ opgesteld, om de kwaliteit van gft-afval en textiel te verbeteren.

Ook is er op de website van VANG-HHA een speciale pagina over kwaliteit. Hier zijn rapporten, documenten en andere informatie te vinden over het verbeteren van de kwaliteit van deelstromen. De handreikingen ‘aanpak vervuiling gft-afval en textiel’ zijn inmiddels gepubliceerd.

Een van de doelen van het aanvalsplan is het vergroten van inzicht in het ontstaan van vervuiling bij de gescheiden inzameling: van burger tot verwerker. Wat wordt verstaan onder vervuiling, waar ontstaat de vervuiling en welke oplossingen zijn beschikbaar? Daarom zijn er maatwerktrajecten uitgevoerd bij een tiental gemeenten met verschillende inzamelsystemen voor gft-afval en textiel.

Per gemeente is op detailniveau gekeken naar knelpunten, beschikbare informatie en oplossingsrichtingen. De ervaringen uit deze maatwerktrajecten zijn vertaald naar een handreiking waarin deze maatwerktrajecten als praktijkvoorbeelden dienen.

De handreiking is verder zo opgebouwd dat een gemeente zelf de eigen inzameling in kaart kan brengen om inzicht te krijgen over waar de vervuiling ontstaat, wat voor soort vervuiling er is en wat een gemeente kan doen om vervuiling tegen te gaan. Het eindresultaat is een praktische gids waarmee een gemeente of inzamelaar direct mee aan de slag kan.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven