Ga naar hoofdinhoud

Hagen: “Nu concrete stappen zetten naar een circulaire economie”

Welke grondstoffen zijn er nog te winnen uit afval? Dit goed in kaart brengen zou onderdeel kunnen uitmaken van de nationale grondstoffenstrategie

Kamerlid Kiki Hagen pleitte deze maand voor een nationale grondstoffenstrategie. Dit zou voor recyclers kunnen betekenen dat er mogelijk een stap wordt gezet om grondstoffen uit de afvalwetgeving te halen. Iets waar Hagen eerder al voor pleitte. De strategie moet bijdragen aan de transitie naar een 100% circulaire economie.

Urgentie

Hagen vroeg om de nationale grondstoffenstrategie tijdens het debat van de Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat over de Europese Milieuraad. De oorlog in Oekraïne geeft volgens haar nu een extra urgente reden om kritisch te kijken naar onze grondstoffen en hoe we die kunnen herwinnen. “De ongewenste grondstoffenafhankelijkheid onderstreept dat wij afscheid moeten nemen van lineaire ketens en concrete stappen moeten zetten in de richting van een circulaire economie”, aldus Hagen.

In kaart brengen grondstoffen

Mevrouw Kröger (GroenLinks) vroeg tijdens het debat of het niet belangrijker is te besparen op grondstoffen. Hagen antwoorde hierop dat besparing wel belangrijk is, maar dat het in kaart brengen van recyclebare grondstoffen in bijvoorbeeld afval nog onderbelicht is. Terwijl daar waarschijnlijk meer uit gewonnen kan worden dan nu het geval is.

Geen toezeggingen

Concrete toezeggingen werden tijdens het debat niet gedaan. Wel gaf Staatssecretaris Heijnen aan de gevraagde grondstoffenstrategie mee te nemen in het doelentraject voor circulaire economie. Dit moet  “Zodat we ook voor de toekomst grondstoffen genoeg beschikbaar hebben”.