Algemeen
Foto: TES

TES, een van de grootste bedrijven wereldwijd voor de recycling van batterijen en elektronisch afval, gaat in de haven van Rotterdam batterijen van elektrische voertuigen recyclen. Het bedrijf huurt aan de Elbeweg een terrein van ongeveer tienduizend vierkante meter, met een loods van tweeduizend vierkante meter van het Havenbedrijf Rotterdam, en heeft de mogelijkheid om hier uit te breiden tot in totaal ongeveer veertigduizend vierkante meter. De fabriek moet eind 2022 volledig operationeel zijn.

Het wordt de eerste fabriek in Nederland voor recycling van Lithium-Ion batterijen. Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe, waardoor zowel de wereldwijde vraag naar Lithium-Ion batterijen als het aantal afgedankte batterijen fors toeneemt.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “We werken niet alleen toe naar een CO2-neutrale haven en industrie in 2050, maar willen de industrie ook meer circulair maken. Daarom zijn we niet alleen actief met projecten op het gebied van bijvoorbeeld waterstof en CO2-transport en -opslag, maar is het ook belangrijk voortgang te boeken met circulaire productieprocessen. Het project van TES is daarin een belangrijke stap. Dit wordt mogelijk de grootste Europese installatie voor de recycling van batterijen van elektrische auto’s.”

Thomas Holberg, Global Vice President of Battery Operations TES: “We hebben de ambitie om deze plek in de Rotterdamse haven tot een state-of-the-art locatie in Europa te maken voor de recycling van batterijen. Als we straks operationeel zijn hebben we de capaciteit om jaarlijks 10.000 ton materiaal te verwerken, gericht op het herwinnen van nikkel, kobalt en lithium als grondstof voor het maken van nieuwe batterijen.”