Algemeen

Groen licht voor MATEXPO

Wat al langer werd gehoopte en vermoed, is nu door het Overlegcomité bevestigd: er is officieel groen licht om vanaf 30 juli weer beurzen te houden in België. De coronacijfers gaan snel de goede richting uit. Besmettingen en hospitalisaties nemen snel af, terwijl het aantal vaccinaties blijft stijgen. Tegen eind augustus hebben quasi alle Belgen de kans gehad op twee prikken. Bovendien is er intensief over geweest tussen de verschillende vakfederaties en vertegenwoordigers van de overheid.

Concreet betekent dit dat MATEXPO gewoon kan doorgaan: van 8 tot en met 12 september. Beurzen vallen vanaf nu weer onder het handelsprotocol, net zoals horeca en retail. Dit betekent dat er een specifiek protocol van toepassing is, los van andere evenementen zoals festivals. Concreet: MATEXPO kan de normale bezoekersvolumes aanhouden, zonder beperkingen in absolute aantallen! En dat in alle veiligheid.

Het is mogelijk dat er tegen september nog een aantal maatregelen van kracht zullen zijn. De organisatie van MATEXPO verzekert dat zij hierover steeds transparant communiceert. Welke maatregelen er dan eventueel moeten worden genomen, is nog niet definitief beslist. Klassiekers zoals handgel en looprichtingen kunnen er bij zijn. Goede ventilatie is in elk geval belangrijk. Voor de buitenstands betekent dit zoveel mogelijk open structuren of tenten met deuren of ramen aan verschillende zijdes.

Voor de binnenstands wordt momenteel bekeken welke poorten of deuren van de verschillende hallen er permanent open kunnen staan voor maximale ventilatie. Permanente CO2-meting is al voorzien. Catering is toegelaten, maar de organisatie vraagt de exposanten om zelf verstandig om te gaan met het eventueel schenken van alcohol. En het kan zijn dat bezoekers moeten zitten wanneer er wordt gegeten of gedronken. Voor het Matexpo Café ligt de nadruk ook op netwerken en niet op een dansfeest.

Momenteel is nog niet duidelijk of er in september een controle dient te gebeuren op het vaccinatiepaspoort – of het afleggen van een sneltest voor wie niet gevaccineerd is. De organisatie van MATEXPO is op al deze scenario’s voorbereid, zodat dit niet tot vertraging leidt aan de ingangen van de beurs. Het vaccinatiecentrum VAXPO in Kortrijk Xpo vormt ook geen hinderpaal. Er is al een overeenkomst, waarbij het vaccinatiecentrum ten laatste 20 augustus op een andere locatie wordt ondergebracht.