Ga naar hoofdinhoud

Grenzen recycling plastic verpakkingen bijna bereikt

Foto: Shutterstock

Nederland is een koploper als het gaat om recycling. Uit cijfers van het afvalfonds blijkt dat we in 2021 bijna alle Nederlandse en Europese doelstellingen voor recycling van verpakkingsafval hebben behaald. Maar met 49 procent gerecycled plastic verpakkingsafval lopen we volgens het Afvalfonds wel tegen een plafond aan.

Met een recyclingpercentage van 80 procent van alle verpakkingen presteert Nederland bovengemiddeld goed. De Nederlandse doelstelling ligt op 71 procent en Europees op 65 procent. Dit is dus ruimschoots behaald. “We hebben afgelopen jaar wederom samen in de afvalketen mooie resultaten geboekt waar we trots op kunnen zijn”, zegt Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds. “Toch is er ook reden tot serieuze zorg. Wij lopen in Nederland tegen de grenzen van ons systeem aan. Rond plastic hebben we nu een recyclingpercentage bereikt van 49%. Dat neemt de komende jaren hooguit nog enkele procenten toe. Dan is het maximaal haalbare bereikt binnen de huidige inrichting van de plastic afvalverpakkingsketen. Optimaliseren van processen heeft weinig tot geen effect meer.”

Om het percentage gerecycled plastic afval omhoog te krijgen zijn er volgens het afvalfonds enkele verbeterpunten, waaronder het beter recyclebaar maken van plastic verpakkingen.

Bron: Afvalfonds