Ga naar hoofdinhoud

Gerard Reiling wil nieuw bedrijf beginnen

Gerard Reiling

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Gerard Reiling, van het vroegere gelijknamige bedrijf in Sterksel, wil enkele honderden meters van de oude locatie opnieuw een bedrijf starten. Op het betreffende perceel Chijnsgoed 7 ligt nu nog de bestemming ‘agrarisch’. Een verzoek om de bestemming te wijzigen, is inmiddels naar de gemeente gestuurd. Gerard Reiling is al langer eigenaar van het perceel en heeft er ook enige tijd gewoond.

Nu wil hij samen met zijn neef Rob Reiling op die plek een bedrijf beginnen. Waar het bedrijf zich specifiek op gaat richten, kan hij nog niet zeggen: “Dat is afhankelijk van de financiën.” In de toelichting op het wijzigingsplan staat een reeks bedrijfsactiviteiten vermeld die, als de gemeente akkoord is, daar mogelijk worden. Dan gaat het onder meer om calamiteitendienstverlening, milieuvriendelijke onkruidbestrijding, eikenprocessierupsenbestrijding, gladheidsbestrijding, grond- en sloopwerk, loonwerk en sloot- en bermonderhoud.

Volgens Gerard Reiling heeft de opsomming van de vele bedrijfsactiviteiten ‘puur bestemmingsplan-technische’ redenen. Mestverwerking is in elk geval niet aan de orde, zo is in de toelichting te lezen. Hij wil ook duidelijk stellen dat het niet gaat om een clustering van meerdere bedrijven: “Het wordt geen bedrijventerrein.” Hij verwacht dat het nieuwe bedrijf volgend jaar van start kan. Als de plannen meer concreet zijn, wil hij met omwonenden in gesprek.

Het terrein heeft een omvang van 3.500 vierkante meter. Het is de bedoeling dat de bedrijfswoning op het perceel behouden blijft. Reiling wil de bestaande loodsen hergebruiken voor het nieuwe bedrijf. Gerard Reiling was directeur van voormalig afvalverwerker Reiling in Sterksel, dat in 2016 werd overgenomen door Den Ouden Groep. Ook het terrein werd verkocht en is nu in eigendom van Chijnsgoed Parkmanagement. Daarmee verdween Reiling als bedrijfsnaam.

Tegenwoordiger heeft het terrein waar Reiling was gevestigd de naam Poort 43.