Ga naar hoofdinhoud

Genomineerden Student Recycling Award 2022 bekend

De Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) reikt in tijdens het Recycling Symposium op 16 november de Student Recycling Award uit. De organisatie bedankt alle inzenders. Uit alle inzendingen zijn drie genomineerden gekozen.

Leonie Goejer –  Hogeschool van Amsterdam / StudioZAND : 100% porseleinrecycling op grote schaal. De studie van Leonie Goejer geeft invulling aan een grote behoefte om oplossingen voor EoL porselein te vinden.

Riemer de Boer –  NHL Stenden / Sweco: Duurzame en circulaire Rottumerbrug. Deze studie sluit aan bij een razend interessante ontwikkeling in de infra. Wat doen we met de huidige voorraad kunstwerken in Nederland en hoe kunnen we deze zo circulair mogelijk voortzetten?

Thomas Hobé – Universiteit Utrecht: About quality assurance systems in the Dutch recycling industry. In deze studie komt naar voren dat we in Nederland best wel wat ambitieuzer en circulairder mogen worden als het gaat om het eisenpakket dat met de kwaliteitsborging samenhangt.