Algemeen

Vorig jaar gaf de Gemeente Lelystad aan dat Van Peperzeel bedrijventerrein Larserpoort zou moeten verlaten in verband met de risico’s voor de omgeving en het niet passen in het bestemmingsplan. Nu geeft de gemeente toe dat er fouten zijn gemaakt. Van Peperzeel, dat batterijen en accu’s inzamelt, voldoet toch aan de eisen en hoeft niet te verhuizen. Zo meldt Omroep Flevoland.

Van Peperzeel, marktleider op het gebied van inzameling, sortering, taxatie en afvoer van batterijen en accu’s, reageerde vorig jaar al verbaasd op de melding dat ze moesten verhuizen. Het bedrijf was namelijk al voor het wijzigen van het bestemmingsplan 2007 gevestigd op de locatie op bedrijventerrein Larserpoort. Daarmee valt het bedrijf onder het overgangsrecht en dat betekent dat ze in de huidige vorm mochten blijven zitten. Ook de risico’s die de gemeente vorig jaar aanhaalde voor het vertrek van Van Peperzeel. Het bedrijf wordt getoetst op de geldende regelgeving dat de veiligheid moet waarborgen en voldoet hier ook aan.

Toch verhuizen

Of Van Peperzeel ook blijft zitten op de huidige locatie is nog niet bekend. Directeur Johan van Peperzeel geeft bij Omroep Flevoland namelijk aan hij het bedrijf wil laten uitbreiden, en dat is op de huidige locatie niet mogelijk. Waar wel, dat is nog niet bekend.

Bron: Omroep Flevoland

Johan van Peperzeel
Johan van Peperzeel