Ga naar hoofdinhoud

Gegarandeerde puingranulaten in Vlaanderen.

In Tessenderlo is er asbest aangetroffen in gebroken mengpuin dat gebruikt wordt als funderingsmateriaal in een werk. De recyclagesector wijst erop dat de goede kwaliteit van dergelijke recyclagematerialen wel degelijk gegarandeerd is en er een degelijke controle op is. Enkele recente initiatieven zullen de kwaliteit van het materiaal en de controle erop nog verbeteren.

De grootste afvalstroom in Vlaanderen bestaat uit het zogenaamde bouw- en sloopafval. Meer dan 90% van dit materiaal wordt via sortering en verdere behandeling op een nuttige manier hergebruikt. Voor het hergebruik bestaan er verschillende voorwaarden en is er een controleprocedure. De voorwaarden omvatten bv. maximumconcentraties aan verontreiniging. Sinds 1 mei 2009 is er in Vlaanderen ook een norm voor de aanwezigheid van asbest in dergelijk materiaal, nl. 1000 milligram per kilogram. Concreet betekent dit dat er per kilogram recyclaat 1 gram asbestverdacht materiaal mag inzitten. Als men heeft vastgesteld dat er per kilogram meer dan 1 gram inzit dan zal men de asbestverdachte materialen verder onderzoeken op de aanwezigheid van asbestvezels. Van deze asbestvezels mag er maximaal 100 milligram (dit is 0,1 gram) per kilogram inzitten. Dit zijn dus zeer strenge normen. Materialen die deze norm overschrijden mogen niet worden toegepast.
De controle-autoriteiten passen daar momenteel hun controles op aan. Hierdoor zitten we in een overgangsfase die discussies kan opleveren (wanneer zijn de granulaten geproduceerd, wanneer zijn ze toegepast…?). Vóór 1 mei was er geen specifieke norm maar werd informeel wel al de 1000 milligram-regel toegepast omdat nooit met zekerheid kan worden gesteld dat de recyclaten die uiteindelijk afkomstig zijn van afbraken volledig asbestvrij zijn.

Een andere nieuwigheid in de wetgeving is de verplichting tot het selectief slopen. Op voorstel van Vlaams milieuminister Hilde Crevits is deze verplichting recent in de Vlaamse wetgeving ingeschreven. Hierdoor zal er al aan de bron gezorgd worden voor het selectief houden van materialen zoals asbest en andere mogelijke verontreinigingen. Ook hier was de recyclagesector sterk vragende partij voor want hoe beter het materiaal dat bij de recycleur binnen komt, hoe gemakkelijker het wordt om een kwalitatief hoogstaand recyclaat te produceren.