Algemeen

Friese gemeenten bij Wecycle

Acht Friese gemeenten hebben besloten zich aan te sluiten bij Wecycle.

Wecycle wil consumenten ervan doordringen, dat milieu en economie baat hebben bij het inleveren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, tuin- en andere gereedschappen, en spaarlampen. Ook de acht Friese gemeenten gaan in 2009 diverse inzamelcampagnes voeren onder de Wecycle-vlag. De bedoeling daarvan is vooral kleine elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen.

De acht Friese gemeenten zijn: Dantumadeel, Dongeradeel, Ameland, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Achtkarspelen, Boarnsterhim en Kollumerland.