Algemeen

Fred Nijkerk over de metaalcrisis

Onder leiding van Robert Stein (USA) werd in de Non-ferrous meeting de rampzalige toestand in de oudmetaal wereld besproken.
De krediet crisis heeft weinig oude metalen zo zwaar getroffen als non-ferro, zoals het staatje in het artikel (zie hieronder) aantoont. Dit komt voornamelijk doordat onze grootste afzet bron van de laatste jaren, China, het volledig laat afweten en zijn handelsmoraal volledig overboord heeft gegooid, zo werd er bericht uit vrijwel alle westerse landen.

Het gevolg is, dat vele (oude) non-ferro metalen hun laagste peil hebben bereikt sinds januari 2006, maar ditzelfde geldt ook voor Fe.-schroot, en helemaal voor nikkel. Ni. had tijdens de BIR ongeveer driekwart van zijn waarde zien verdampen tegenover de LME notering van maart van dit jaar. Vorig jaar nog bereikte de 3-maands LME koers van nikkel nog $ 51.650; drie dagen vóór de BIR was hij al naar $ 8950, getuimeld, maar tijdens de BIR kwam de koers weer even terug op $ 11 000.

Zie het hele artikel voor:
Waarheen met onze oude non-ferro?
Het nieuwe ‘R-woord’.
Containers op de kade
BIR waarschuwt
Er komt weer een tijd….
Ongekende dalingen van non-ferro