Ga naar hoofdinhoud

FNOI is doorbelasting EVOA-controlekosten zat

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft Van Diepen van der Kroef Advocaten onderzoek laten verrichten naar de wettelijke basis voor het doorbelasten van kosten van reguliere handhavingscontroles.

Het is de FNOI al langer een doorn in het oog dat Douane en VROM Inspectie in het kader van EVOA-controles met grote regelmaat voor verscheping gereed staande containers met oudpapier door de terminals opzij laten zetten voor inspectie. Oudpapier en karton is geen prioritaire stroom in het kader van de handhaving van de EVOA. Oudpapier vormt echter wel het grootste exportproduct van Nederland en is daarmee een makkelijk ‘slachtoffer’ voor de handhavingsambtenaren.

Ook in het geval er geen onregelmatigheden worden aangetroffen – en dat is in de regel het geval – krijgt de oudpapier onderneming al de in opdracht van de handhavers te maken kosten doorbelast.
Deze kosten lopen al snel op van zo’n € 400,- tot enkele duizenden euro’s per container voor de controles, en tegenwoordig ook gasmetingen. Zij doen de kosten van de recycling van papier en karton onnodig toenemen. Dit is zowel milieuhygienisch alsook maatschappelijk een bijzonder ongewenste ontwikkeling.

Conclusie van het uitgevoerde juridisch onderzoek is dat er geen wettelijke basis lijkt voor de doorbelasting van de in het kader van de handhaving gemaakte kosten. De onderzoeksconclusies liggen inmiddels voor aan de Ministers van VROM en Financiën met het verzoek om een spoedige reactie.