Ga naar hoofdinhoud

FEBEM wil ander systeem voor sturen van stromen naar verbranding ipv storten

FEBEM wil ander systeem voor sturen van stromen naar verbranding ipv storten
OVAM heeft de uitbaters van de Vlaamse stortplaatsen ontmoet en hen de beschikbare cijfers medegedeeld inzake aanvoer naar de Vlaamse verbrandingsinstallaties. Op basis van deze resultaten, behoudt OVAM, volgens de vastgestelde regels, de beperkingen met betrekking tot het storten van brandbare afvalstoffen op de categorie II-stortplaatsen tot een niet nader bepaalde datum. OVAM stelt dat de verbrandingsinstallaties een gebrek aan afvalstromen blijven hebben. De uitbaters van stortplaatsen hebben de nadruk gelegd op de moeilijkheden die ze ondervinden om hun managementtools functioneel te houden, zowel op het vlak van personeel, als wat techniek en logistiek betreft. De vergadering heeft OVAM gevraagd om op 17 juni weer samen te komen om de balans op te maken vóór de zomer. FEBEM blijft ervan overtuigd dat het huidige systeem op lange termijn niet leefbaar is, en zal initiatieven nemen om een alternatief systeem voor te stellen. Daarbij wordt er vooral aan gedacht om het heffingensysteem nog verder aan te passen zodat het altijd goedkoper is om te verbranden dan om te storten. Dat zou het huidige systeem, waarbij OVAM al dan niet ontheffingen geeft op het stortverbod overbodig maken.