Ga naar hoofdinhoud

FEBEM keurt memorandum goed voor nieuwe gewestregeringen in België

Na een uitgebreide interne consultatie is het FEBEM-memorandum goedgekeurd voor het toekomstige afvalbeleid. Alle maatregelen die de federatie graag wenst te zien worden in een samenvattend geheel opgelijst. De FEBEM-visie is opgebouwd rond 10 speerpunten:

1. Een vrije concurrentie- wegwerken monopolies bij aanvaardings- en terugnameplichten

2. Meer ondersteuning voor de afzet van gerecycleerde materialen in de EU

3. Afvalbeheer ondersteunen naar de productie van duurzame energiebronnen

4. Meer ruimte voor het privaat initiatief – uitklaren van de rol van de publieke spelers en de ontwikkeling van de synergie met de privaatrechtelijke sector

5. Duidelijke milieureglementering voor rechtszekere en eerlijke concurrentie

6. Naspeurbaarheid van de sector verder verhogen

7. Verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor industriële milieusector

8. Meer oog voor de Europese realiteit en de Belgische context

9. Europese werking verder activeren

10. FEBEM: een link tussen regio’s en een constructieve en open federatie

De tekst staat op de FEBEM-website (www.febem.be) en het achterliggende basisdocument is voor de leden beschikbaar op het FEBEM-extranet.

FEBEM zal het memorandum nu extern gaan toelichten en ervoor zorgen dat de volgende gewestregeringen in Belgiëde verzuchtingen van de sector ter harte zullen nemen.